Acknowledgments


Czasopismo Studia Geotechnica et Mechanica w latach 2017-2018 otrzymało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

 • Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji czasopisma Studia Geotechnica et Mechanica -
  zadanie finansowane w ramach umowy 602/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Podniesienie jakości publikowanych treści w czasopiśmie Studia Geotechnica et Mechanica -
  zadanie finansowane w ramach umowy 602/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The journal Studia Geotechnica et Mechanica in years 2017-2018 received funding for the following tasks:

 • Increase of foreign reviewers participation in the evaluation of the published content of Studia Geotechnica et Mechanica journal -
  financed under the agreement no. 602/P-DUN/2017 from the Ministry of Science and Higher Education funds for the Activity for Popularising Science.
 • Raising the quality of the published content in Studia Geotechnica et Mechanica journal -
  financed under the agreement no. 602/P-DUN/2017 from the Ministry of Science and Higher Education funds for the Activity for Popularising Science.