Studia Geotechnica et Mechanica

Vol. 40 (2018), No.3

Czasopismo Studia Geotechnica et Mechanica w latach 2017-2018 otrzymało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

  • Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji czasopisma Studia Geotechnica et Mechanica - zadanie finansowane w ramach umowy 602/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • Podniesienie jakości publikowanych treści w czasopiśmie Studia Geotechnica et Mechanica - zadanie finansowane w ramach umowy 602/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The journal Studia Geotechnica et Mechanica in years 2017-2018 received funding for the following tasks:

  • Increase of foreign reviewers participation in the evaluation of the published content of Studia Geotechnica et Mechanica journal - financed under the agreement no. 602/P-DUN/2017 from the Ministry of Science and Higher Education funds for the Activity for Popularising Science.
  • Raising the quality of the published content in Studia Geotechnica et Mechanica journal - financed under the agreement no. 602/P-DUN/2017 from the Ministry of Science and Higher Education funds for the Activity for Popularising Science.
Wojeciechowski M.
A note on the differences between Drucker-Prager and Mohr-Coulomb shear strength criteria
Pages:163-169
Full text in PDF

Machelski Cz.
Soil–steel structure shell displacement functions based on tensometric measurements
Pages:170-179
Full text in PDF

Majcherczyk T., Niedbalski Z., Bednarek Ł.
Stability Assessment of Mining Excavations: the Impact of Large Depths
Pages:180-187
Full text in PDF

Jitendra Kumar Sharma, Pooja Gupta
Analysis and settlement evaluation of an end-bearing granular pile with non-linear deformation modulus
Pages:188-201
Full text in PDF

Lamri Dahoua, Fakhridine Boymatov
Endurance of the wooden bridge reinforced by the dowel plates
Pages:202-2017
Full text in PDF

Nabil Manchar, Chaouki Benabbas, Riheb Hadji, Foued Bouaicha, Florina Grecu
Landslide Susceptibility Assessment in Constantine Region (NE Algeria) By Means of Statistical Models
Pages:208-219
Full text in PDF

Aref M. Al-Swaidani, Ibraheem Hamood, Ayman Meziab
Thermally Treated Clay as a Stabilizing Agent for Expansive Clayey Soil: Some Engineering Properties
Pages:220-232
Full text in PDF