Studia Geotechnica et Mechanica

Vol. 40 (2018), No.2

Czasopismo Studia Geotechnica et Mechanica w latach 2017-2018 otrzymało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

  • Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji czasopisma Studia Geotechnica et Mechanica - zadanie finansowane w ramach umowy 602/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • Podniesienie jakości publikowanych treści w czasopiśmie Studia Geotechnica et Mechanica - zadanie finansowane w ramach umowy 602/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The journal Studia Geotechnica et Mechanica in years 2017-2018 received funding for the following tasks:

  • Increase of foreign reviewers participation in the evaluation of the published content of Studia Geotechnica et Mechanica journal - financed under the agreement no. 602/P-DUN/2017 from the Ministry of Science and Higher Education funds for the Activity for Popularising Science.
  • Raising the quality of the published content in Studia Geotechnica et Mechanica journal - financed under the agreement no. 602/P-DUN/2017 from the Ministry of Science and Higher Education funds for the Activity for Popularising Science.
Dołżyk-Szypcio K.
Stress–dilatancy relationship for railway ballast
Pages:79-85
Full text in PDF

Truty A.
On consistent nonlinear analysis of soil–structure interaction problems
Pages:86-95
Full text in PDF

Youcef Mahmoudi, Abdellah Cherif Taiba, Leila Hazout, Wiebke Baille, Mostefa Belkhatir
Influence of Soil Fabrics and Stress State on the Undrained Instability of Overconsolidated Binary Granular Assemblies
Pages:96-116
Full text in PDF

Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W.
Use of functional cluster analysis of CPTU data for assessment of a subsoil rigidity
Pages:117-124
Full text in PDF

Srokosz P., Dyka I., Bujko M.
Interpretation of shear modulus degradation tests
Pages:125-132
Full text in PDF

Cafaro F., Miticocchio E., Marzulli V.
Remarks On The Sources Of Error In The Modelling Of Lunar Geotechnical Structures
Pages:133-139
Full text in PDF

Bartlewska-Urban M., Strzelecki T.
Application of Genetic Algorithms for the Estimation of Hydraulic Conductivity
Pages:140-146
Full text in PDF

Kalisz P., Zięba M.
Influence of Soil Deformation Caused by Mining on Sewage Pipelines Built Using The Pipe Jacking Method
Pages:147-153
Full text in PDF

Hydzik-Wiśniewska J., Wilk A., Bednarek Ł., Olesiak S.
Mixture of Crushed- Stone Aggregate as Material For Substructure Layers
Pages:154-162
Full text in PDF